PRELUCRAREA DATELOR - GDPR

 
 
Elaborare STUDII DE FEZABILITATE
 
SC CONSULT INVESTMENT SRL
Telefon 0727/447022; 0770 / 859725
E-mail: office@consultinvestment.ro; sales@consultinvestment.ro

 

 
 

             SC CONSULT INVESTMENT SRL s-a consacrat pe piata din Romania prin calitatea si prin seriozitatea serviciilor prestate pe segmentul consultanta in afaceri si in marketing, consultanta accesare fonduri europene, studii de piata, strategii de marketing/vanzari, cursuri si traininguri.


            Scopul elaborarii unui Studiu de Fezabilitate este indicarea solutiei optime din punct de vedere tehnico-economic, pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor propuse prin activitatea preconizata.

 

           Consultanta destinata elaborarii studiilor de fezabilitate, prestata de catre SC Consult Investment SRL, cuprinde un pachet complet de servicii:

  • Analiza pietei de interes, sub aspect al capacitatii sale efective si potentiale, sub aspect al trendului inregistrat, pe baza unui studiu de piata specific;

  • Elaborarea strategiei de marketing, axata pe fundamentarea componentelor mixului de marketing (strategie de produs, strategie de pret, strategie de distributie, strategie de promovare)

  • Analiza concurentiala, pe baza modelului de analiza SWOT

  • Elaborarea scenariilor tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse, respectiv selectarea scenariului optim

  • Descrierea constructiva, functionala si tehnologica (in cazul acelor proiecte de investitii care implica lucrari de constructii/montaj)

  • Previzionarea si fundamentarea calendarului de derulare a activitatilor /subactivitatilor implicate de proiectul de investitii

  • Analiza cost-beneficiu implicata de proiectul de investitii, inclusiv calcularea indicatorilor economico-financiari specifici

 

              Elaborarea studiului de fezabilitate, pe baza specificatiilor din Ghidul Solicitantului, se impune ca si o necesitate in vederea accesarii de fonduri europene/structurale nerambursabile, indiferent de programul de finantare, respectiv de axa prioritara si de domeniul la care se incadreaza investitia.


 

          Pentru mai multe detalii privind serviciile de consultanta destinate elaborarii studiilor de fezabilitate prestate de catre SC Consult Investment SRL, referitor la elaborarea documentatiei de finantare, asteptam sa ne contactati.