PRELUCRAREA DATELOR - GDPR

 
 
Consultanta Accesare Finantari prin Programul Start – Up Nation / Programe Similare
 
SC CONSULT INVESTMENT SRL
Telefon 0727/447022; 0770 / 859725
E-mail: office@consultinvestment.ro; sales@consultinvestment.ro

 

 

        * CONSULT INVESTMENT s-a consacrat pe piata din Romania prin calitatea si prin seriozitatea serviciilor prestate pe segmentul consultanta in afaceri si in marketing, consultanta accesare fonduri europene, studii de piata, strategii de marketing/vanzari, cursuri si traininguri.


Consult Investment ofera servicii de consultanta pe principalele proiecte de finantare, pe toate programele lansate, respectiv:

 

·      Programul START-UP NATION

 

·      Programul de MICROINDUSTRIALIZARE

 

·      Programul COMERȚ ȘI SERVICII

 

·       Programul pentru SUSTINEREA MESTESUGURILOR SI ARTIZANATULUI

 

·      Programul de INTERNATIONALIZARE

 

·      Programul UNCTAD EMPRETECObiectivul principal al acestor programe îl constituie stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora.

Pot beneficia de prevederile acestor programe de finantaresocietăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ,  următoarele criterii de eligibilitate:

·      

·        sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările  ulterioare;

·        sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

·        sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;

·        au capital social integral privat;

·        asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul acestor programe decât cu o singură societate;

·        sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;


Pentru fiecare dintre aceste programe de finantare, consultantii Consult Investment va vor fi alaturi pe intreg procesul de derulare a proiectului, de la conceptie, la planificare respectiv implementare, prin oferirea unui pachet complet de servicii care include:


          - analiza eligibilitate;

          - planuri de afaceri;

          - studii fezabilitate;    

          - consultanta dosare creditare;

          - consultanta dosare achizitii;

          - intocmire completa a dosarului necesar obtinerii fondurilor nerambursabile;

          - management implementare proiecte;

         - consultanta in marketing si realizare studii de piata necesare pentru fundamentarea / justificarea viabilitatii proiectelor de finantare;

       

 

Pentru mai multe detalii efective specifice fiecarui proiect de finantare - indiferent de tipul acestuia si de locatia de implementare a acestuia - asteptam sa ne contactati.