PRELUCRAREA DATELOR - GDPR

 
CONSULTANTA ACCESARE FONDURI U.E.
 

            SC CONSULT INVESTMENT SRL s-a consacrat pe piata din Romania prin calitatea si prin seriozitatea serviciilor prestate pe segmentul  consultanta in afaceri si in marketing, consultanta accesare fonduri europene/fonduri structurale nerambursabile, studii de piata, strategii de marketing/vanzari, cursuri si traininguri

            Serviciile de consultanta destinate accesarii fondurilor U.E. prestate de catre SC Consult Investment SRL cuprind un pachet complet de servicii:

  • Intocmire Completa a Dosarului necesar Accesarii Fondurilor Nerambursabile
  • Analiza Eligibilitate
  • Elaborare Cerere de Finantare
  • Consultanta Dosare Achizitii
  • Elaborare Planuri de Afaceri
  • Elaborare Studii de Fezabilitate
  • Consultanta Dosare Creditare
  • Management Implementare Proiecte

          Va oferim servicii de consultanta pe principalele programe de fonduri europene, respectiv:

           I.   PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

    Axa 1 – Cresterea Competitivitatii Sectoarelor Agricol si Forestier
Masura 1.1.1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte
Masura 1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri
Masura 1.2.1. Modernizarea exploatatiilor agricole
Masura 1.2.2. Imbunatatirea valorii economice a padurii
Masura 1.2.3. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
Masura 1.2.5. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii la cerintele Uniunii Europene
Masura 1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
Masura 1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru fermieri
    Axa 2 – Imbunatatirea Mediului si a Spatiului Rural
Masura 2.1.1. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata
Masura 2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana
Masura 2.1.4. Plati de Agro-mediu
Masura 2.2.1. Prima impadurire a terenurilor agricole
Masura 3.1.2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
Masura 3.1.3. Incurajarea activitatilor turistice
Masura 3.2.2 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

          II. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
   
          Axa 1 – Sprijinirea Dezvoltarii Durabile a Oraselor – Potentiali Poli de Crestere
Masura 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana:
                   A. Planuri integrate de dezvoltare urbana
                   B. Proiecte individuale
    Axa 2 – Imbunatatirea Structurii de Transport Regionale si Locale
Masura 2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura
    Axa 3 – Imbunatatirea Infrastructurii Sociale
Masura 3.1. Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Masura 3.2. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Masura 3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta
Masura 3.4. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educationale, infrastructurii educationale preuniversitare si a celei pentru formare profesionala continua;
    Axa 4 – Sprijinirea Dezvoltarii Mediului de Afaceri Regional si Local
Masura 4.1. Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala
Masura 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati
Masura 4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
    Axa 5 – Dezvoltarea Durabila si Promovarea Turismului
Masura 5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, crearea si modernizarea infrastructurilor conexe
Masura 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice
Masura 5.3. Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

         III.  PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL - Cresterea Competitivitatii Economice:
  
           Axa 1 – Sisteme de Productie Inovative si Ecoeficiente
Masura 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM
Masura 1.2. Accesul IMM la finantare
Masura 1.3. Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului
          Axa 2 – Cresterea Competitivitati Economice prin Cercetare-Dezvoltare si Inovare
Masura 2.1. Cercetarea in parteneriat intre universitati/institute de cercetare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie
Masura 2.2. Investitii in infrastructura de Cercetare-Dezvoltare-Inovare si dezvoltarea capacitatii administrative
Masura 2.3. Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare
          Axa 3 – Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor pentru Sectoarele Privat si Public
Masura  3.1. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei
Masura 3.2. Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice moderne
Masura 3.3. Dezvoltarea e-economiei
          Axa 4 – Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice
Masura 4.1. Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)
Masura 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
Masura 4.3. Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei
          Axa 5 – Asistenta Tehnica
Masura 5.1. Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE
Masura 5.2. Sprijin pentru comunicare, evaluare si IT

    IV. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL - Dezvoltarea Resurselor Umane  
         
          Axa I: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
          Axa prioritară II: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
tranziţia de la şcoală la viaţa activă
          Axa prioritară III: Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor
          Axa prioritară IV: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare (ANOFM şi AJOFM-uri)
          Axa prioritară V: Promovarea măsurilor active de ocupare
          Axa prioritară VI: Promovarea incluziunii sociale
          Axa prioritară VII: Asistenţă tehnică

 

            Pentru mai multe detalii privind fiecare dintre tipuri de servicii prestate pentru accesarea de fonduri europene, va rugam sa le accesati din cadrul paginii de start.